نقاشی و طراحی دکوراسیون داخلی

  
  
  

آشنايي با قانون رنگها

                                 پیش‌نمایش بندانگشتی

 

قانون رنگها در سه رنگ زرد ، قرمز و آبي كه رنگهاي اصلي هستند خلاصه مي شود.

اگر رنگهاي اصلي با نسبتهاي متفاوت با هم تركيب شوند رنگهاي ديگر بوجود مي آيند.

هرگاه دو رنگ اصلي با نسبتهاي يكسان با هم تركيب شوند رنگهاي فرعي را بوجود مي آورند.

مثلا قرمز و زرد نارنجي را بوجود مي آورند.